Goede ventilatie is noodzakelijk

Het goed ventileren van ruimtes waarin gesport, gewerkt, gewoond  of lesgegeven wordt, is van het allergrootste belang voor de kwaliteit ven de ingeademde lucht. Het zou ook van belang zijn om het coronavirus tegen te gaan. Hoe kun echter je weten of dit klopt en zijn luchtreinigers hierbij behulpzaam?

In een experiment dat werd uitgevoerd in de Verenigde Staten werd aan proefpersonen gevraagd om keelklanken te produceren. Hieruit bleek dat er duizenden minuscule druppeltjes uit de keel in de ruimte terechtkwamen. Dit kon gemeten worden omdat ze in een donkere kamer waren die door laserstralen werden verlicht.

Meer dan een raam openen

Volgens een artikel dat werd gepubliceerd in het medisch wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, blijven deze druppels minutenlang in de lucht zweven. In een kamer met een slechte ventilatie bleken ze tijdens een ander experiment wel 9 minuten te kunnen blijven hangen. Terwijl in een goed geventileerde ruimte de deeltjes na een halve minuut gehalveerd waren.

Over het algemeen stellen virologen dat naast het houden van afstand de aanwezigheid van goede ventilatiesystemen onontbeerlijk is. Alleen een raam openzetten biedt in bijvoorbeeld een sportschool te weinig bescherming.

Een ventilatiesysteem dat de lucht vermengd zuigt alleen op vaste punten af en laat de lucht niet circuleren. Vaak wordt er ook van buiten vervuilde lucht opgehaald. Het gebruik van installaties die met luchtverdringing werken is het beste systeem om ziektekiemen tegen te gaan. 

Luchtverdringing

Bij verdringing is het principe wezenlijk anders. Aan de onderkant van een apparaat wordt schone lucht de ruimte ingeblazen, dit dient gelijkmatig plaats te vinden zodat er een luchtlaag ontstaat die geleidelijk wordt opgebouwd. Deze verse lucht duwt de vervuilde lucht omhoog en haalt het weg uit het ademhalingsgebied.

Bovenin het apparaat wordt de vervuilde lucht aangezogen. Met behulp van een filter worden alle schadelijke deeltjes verwijderd. Wellicht zou het mogelijk kunnen zijn om mengventilatie te combineren met de juiste luchtstromen, maar daar zou gedegen onderzoek naar gedaan moeten worden.

Industrieel gebruik

Er is ook nog niet met zekerheid bekend hoeveel besmettelijk virusmateriaal er in de luchtdeeltjes aanwezig is. Een feit is wel dat niet afgevoerde deeltjes ergens neerslaan. Het afvoeren van deeltjes lucht gebeurt met gebruikmaking van luchtverdringing.

In de industrie waar veel met fijnstof wordt gewerkt wordt dit principe van verdringing al langere tijd met succes ingezet. Uit een test die werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau TNO is gebleken dat luchtreinigers met verdringingstechniek ervoor zorgen dat het aantal vervuilende deeltjes verwaarloosbaar klein wordt. 

Natuurlijk moet er nog meer onderzoek gedaan worden naar de werking en bestrijding van aerosolen. Het is in ieder geval raadzaam om te zorgen voor een goede manier om de lucht te verversen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *